Katedra fotografie FAMU

Jirka Skála – Litanie prekariátu

Přednáška se zaměřuje na přechod části světové populace od státem a korporacemi řízené ekonomie ke sdílené ekonomii. Jirka Skála se pokusí interpretovat možné důvody tohoto společenského a ekonomického přechodu, pomocí internetového fenoménu Unboxing. Zároveň se pokusí dopovědět na zásadní otázku: Je tento typ ekonomie tím správným řešením našich problémů? Odpovědí na ekologické problémy, na spravedlivější distribuci důchodu a kapitálu, na rovnost pohlaví a vyloučených skupin obyvatelstva, nebo i na sílící vliv autoritářských režimů a extrémních pravicových hnutích.

Jirka Skála (nar. 1976, Sušice) je umělec a pedagog působící v Praze, potažmo na Akademii výtvarných umění jako odborný asistent v atelieru Intermédia 3. Mezi jeho nejznámější práce patří Microfiltration (ve spolupráci s Mark Ther, 2001) nebo Výměna rukopisu z roku 2006. Dále série fotografií Dvě skupiny předmětů z roku 2007, na níž navázal knihou Jedna skupina předmětů (2010) a internetovým projektem Třetí skupina předmětů (2011-12). Z posledních let lze zmínit participativní práce jako Fyzické cvičení s digitálním obrazem z roku 2014, Mezi agorou a arénou (ve spolupráci s Tomášem Uhnákem, 2015), Hřiště, Dokumenty nehonorované práce, rekreace a lenosti (2106) a Umělecká práce a jiné aktivity z loňského roku.

Publikováno: 12. 3. 2018, Export Data