Katedra fotografie FAMU

Jan Mlčoch – František Drtikol: Světlo

KF FAMU pořádá a zve na přednášku
Středa 11. 5. 2016, 19:00 hod, Učebna 1
Jan Mlčoch přední teoretik a historik v oblasti fotografie, kurátor Umělecko-průmyslového muzea

Publikováno: 9. 5. 2016, Editor KF FAMU