Katedra fotografie FAMU

Jakub Jansa – Club of Opportunities

Přednáška se zabývá celerem. Projde stručnou historii celeru v kontextu výtvarného umění a filozofie. Zaměří se na pojmenování základních problémů uvnitř robustní ontologie celeru. Přednáška nás uvede do zabláceného univerza Club of Opportunities. Zjistíme kdo je Red Herring, Kamil Nábělek, Jakub Jansa a z koho se stane budoucí Corridor manager. Přednáška je skromným příspěvkem k oživení ústní lidové slovesnosti a současného storytellingu.

Jakub Jansa (*1989) se dlouhodobě zabývá zkoumáním archetypálních jevů. Ve své práci volně kombinuje různá media (video, performance, instalace) a s jejich využitím buduje komplexní environmenty. Jeho práce často záměrně balancuje na výrazové hraně.
Za svými projekty Jansa jako autor nemizí a naopak s vědomou nadsázkou vstupuje do popředí práce, když se stává ústřední postavou v motivačních seberozvojových videích Spiritual Fitness (2016-17) či průvodcem po Klubu Příležitostí (2017). Jeho práce je často zasazena do světa hlasatelů pokroku a zvyšování efektivity. Je absolventem ateliéru Supermédií pražské UMPRUM, pod vedením Federica Díaze, Davida Kořínka a Milana Mikuláštíka. Absolvoval stáž v New Yorku (Five-Eleven), rezidenční pobyt ve Švýcarsku (Watch Out, Engstligenalp) a Francii (Ceaac, Strasbourg). Pro české centrum v NY vytvořil sérii výstav “Name of the project is project itself”. Je hostujícím pedagogem FAMU v atelieru Temporary Arts.

Publikováno: 27. 3. 2018, Export Data