Katedra fotografie FAMU

Hana Buddeus – Petr Štembera v dějinách fotografie

Příklad Petra Štembery, který si v 70. letech dopisoval s kurátory a umělci z celého světa, potvrzuje důležitou roli, kterou pro umění performance hrála fotografie. Živých performancí se většinou účastnil jen úzký okruh přátel, nepřítomnost domácího publika ale funkčně
nahrazovala snadno distribuovatelná fotografická dokumentace, zasílaná na výstavy nebo šířená prostřednictvím reprodukcí v zahraničních časopisech. Jak k fotografické dokumentaci performancí dnes přistupovat? A jaké je její místo v dějinách fotografie?

Hana Buddeus působí na Ústavu dějin umění AV ČR. Pracovala jako ředitelka Galerie AMU (2013–2015); podílela se na dramaturgii několika ročníků Festivalu Fotograf. Autorka knih Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění 70. let 20. století (Praha: UMPRUM 2017) a Instant Presence: Representing Art in Photography (ed., s Vojtěchem Lahodou a Katarínou Mašterovou, Praha: Artefactum 2017).

Publikováno: 3. 4. 2018, Export Data