Katedra fotografie FAMU

Frontlights

Specifickým určením fotografie je „býti na rozhraní“, tvrdil Jan Mukařovský. Osciluje na rozhraní pomíjivého a trvalého, dynamického a statického, zjevného a skrytého, vědy a magie, informace a věci, pravdy a fikce, umění a průmyslu, umění a populární kultury, profesionálního a amatérského, soukromého a veřejného, dokumentu a monumentu, analogového a digitálního, centrálního a marginálního, jednotlivého a obecného. Hraniční fenomény jsou obtížně uchopitelné, nelze je totiž jednoznačně a trvale vymezit a identifikovat pomocí metodologických, konceptuálních, estetických či politických kategorií a norem. Hranici nezakoušíme jako okamžité překročení demarkační linie, nýbrž mnohem spíše jako postupné zjištění, že jsme již v jiném, cizím světě. Zkoumání rozhraní je proto vždy povýtce osobním příběhem, analýzou a zhodnocením vlastní zkušenosti takové mezní situace.

Veronika Čechmánková, Jiří Bartoš, Camille Bonneau, Carlos Casasola, Matthew Colodny, Martin Dušek, Rony Eranezhath, Zuzana Fedorová, Hanlu Gong, Christian Henninger, Richard Janeček, Jan Kučera, Martin Lee, Adam Mička, Alexander Rossa, Marie Sieberová, Natálie Ševčíková, Erika Štěpánková, Václav Tvarůžka, Max Vajt, Jonáš Verešpej, Yeting Xu, River Young

Publikováno: 27. 5. 2019, Export Data