Katedra fotografie FAMU

Francois Deschamps: Kultura jako předmět

Deschamps bude diskutovat o vzrušujícím nedávném vývoji v oblasti fotografie u Afroameričanů a také o některých svých vlastních dílech, které se zabývají otázkami kulturní identity.

Francois Deschamps je profesorem na Státní univerzitě v New Yorku v New Paltz, NY, kde vyučuje fotografii a související média. Získal dvě stipendia od Národní nadace pro umění (National Endowment for the Arts) a tři umělecká stipendia od Newyorské nadace pro umění (New York Foundation for Arts). V roce 2010 získal grant Fulbrightovy nadace na výzkum (Senior Research) na Mali a v červnu 2016 byla jeho práce prezentována na Fotofestiwalu v polském městě Lodž. V současné době pobývá v Praze v rámci Fulbrightova stipendia na výzkum/výuku na jaře roku 2018.

Publikováno: 19. 2. 2018, Export Data