Katedra fotografie FAMU

Collaborative Exhibition Exchange

4. – 29. 5. 2016

Ella Barnes, Elisabeth Berezansky, Zachary Blomquist, Elliott Brown Jr., Rachel Cabitt, Tyler Givens, Kristian Heijkoop, Seungmin Kim, Talia Kirsh, Joann Lee, William Martin III, Kelly Morris, Nathaniel Palmer, Julia Wang, Mariana Zenteno

kurátorka: Editha Mesina (Tisch School of the Arts, NYU)

Představení prací vzniklých pod Katedrou fotografie a zobrazování na Tisch School of the Arts, New York University je ukázkou z klauzurní výstavy diplomantů roku 2016. Práce studentů této katedry jsou velmi různorodé – dotýkají se rasové nesnášenlivosti, genderu, současné kultury, globálních problémů a historie fotografického média. Tvůrčí krajina, kterou Katedra fotografie a zobrazování představuje, je prostředím plodné experimentace a spolupráce: studenti čerpají inspiraci z bohaté tradice analogové fotografie i z práce s novými a rodícími se médii. Tato výstava představuje naše studenty jako vizuálně výmluvné obrazové tvůrce a vnímavé pozorovatele, kteří se do současného světa a kultury dneška noří s opravdovým zájmem.

Výstava vznikla ve spolupráci s Katedrou fotografie FAMU, jejíž studenti budou od 26. května do 29. července 2016 vystavovat své práce v Gulf and Western Gallery na newyorské Tisch School of the Arts.

Skupinová výstava při tomto výměnném projektu se uskutečnila díky Katedře fotografie a zobrazování NYU a s podporou grantu udělovaného děkanem Tisch School of the Arts.

Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h

Galerie AMU, Hartigovský palác
(vchod z průchodu do ul. Tržiště)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
www.facebook.com/galerie.amu
www.g.amu.cz

Publikováno: 4. 5. 2016, Editor KF FAMU