Katedra fotografie FAMU

Clifton Meador: Myšlení knihou

Pojem “autorská kniha” obvykle odkazuje k dílům, které existují jako svébytné knihy – nikoli katalogy k výstavám nebo monografie – k dílům, která využívají prostředky a možnosti knihy jako součást kreativního výrazu. Fotografické autorské knihy jsou menší podmnožinou autorských knih – technologie tisku fotografií bývala pro většinu umělců nedostupná, vysoké náklady spojené s produkcí fotografických publikací omezovala množinu umělců a nakladatelů jen na ty s odpovídajícími finančními zdroji. Výjimkou se staly situace, kdy umělci samotní získali přístup k výrobním prostředkům a účastnili se přímo výroby knih. Během přednášky budu ukazovat příklady této praxe a předchůdce technologie Print On Demand, která zažila obří rozvoj za posledních 20 let.

Clifton Meador vytváří knihy. Jeho práce jsou zařazeny v mnoha sbírkách, včetně Library of the Museum of Modern Art in New York, the Victoria and Albert Museum in London, a Yale Art of the Book Collection. Jeho price bola podpořena grant od Rubin Foundation, the NEA, The Soros Foundation for Open Society, and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Dvakrát mu bye udělen grant nadace NYFA a díky stipedniu Fulbrightovy komise pobýval v Grúzii. Meador je vedoucím katedry volného umění na Apalachian State University.

Publikováno: 5. 3. 2018, Export Data