Katedra fotografie FAMU

BC FINAL PHOTO FAMU

Vystavující autoři: Juan Cevallos, Dominika Červená, Varvara Gorbunova, Antti Karjala, Filip Kunovski, Světlana Malinová, Lukáš Novotný, Jiří Procházka, Borek Smažinka, Kajetán Tvrdík

Místo: Holešovická šachta

Vernisáž: 9. září 2020, 18:00
Trvání výstavy: 10. 9. – 27. 9. 2020
Kurátorka: Štěpánka Šimlová
Produkce: Hana Šťastná a Ján Gajdušek
Grafika: Jiří Macků

Výstava desítky diplomových bakalářských prací studentů Katedry fotografie FAMU se uskuteční ve všech výstavních prostorách Holešovické Šachty. Doprovodný program bude upřesněn.

BC FINAL PHOTO FAMU

Exhibiting authors: Juan Cevallos, Dominika Červená, Varvara Gorbunova, Antti Karjala, Filip Kunovski, Světlana Malinová, Lukáš Novotný, Jiří Procházka, Borek Smažinka, Kajetán Tvrdík
Place: Místo: Holešovická šachta

Opening: September 9, 2020, 18:00
Exhibition duration: September 10 – September 27, 2020
Curator: Štěpánka Šimlová
Production: Hana Šťastná and Ján Gajdušek
Graphics: Jiří Macků

The exhibition of ten bachelor’s theses by students of the Department of Photography at FAMU will take place in all exhibition spaces of Holešovická Šachta. The accompanying program will be specified.

Publikováno: 7. 9. 2020, Jan Maštera