Katedra fotografie FAMU

Barbara Benish, Osobně o své práci

Středa 2. 11. 2016 v 19:00
FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.

Barbara Benish, umělkyně českého původu narozená v jižní Kalifornii, žije s rodinou na jihočeské farmě zvané Červený Mlýn. Československo, odkud pochází rodina jejího otce, poprvé navštívila v létě roku 1979. Zamilovala se do makovic u domažlické cesty a postarších chlapíků v českých hospodách a okamžitě se tu začala cítit jako doma, přestože její kořeny jsou hybridní, indiánské, španělské i středoevropské. V roce 1993 absolvovala roční stipendijní pobyt Fulbrightova programu a rozhodla se v Čechách zůstat. Ve svém díle, zaměřeném na instalace kombinující mimo jiné malbu, kresbu, fotografie, video a nejrůznější objekty, rozvíjí zejména témata vztahu přírody a kultury, prolínání historických faktů a mytologických struktur, vzájemného působení vzpomínky a prožitku. Studium etnologie a obeznámení s filozofií dekonstrukce ji již v rané tvorbě nasměrovalo ke zkoumání posunů, jimiž prochází symbolické struktury v různých kulturách. Její dílo, inspirované částečně přístupem postmoderní antropologie, vytváří novou poetickou realitu prostřednictvím konfrontování pluralitních interpretací a tematizací historií lokálních společenství v kontextu kulturní integrace. Zabývala se studiem indiánských kultur rodné jižní Kalifornie, Polynésie či Mexika, od nichž se dostala až k lidovým zvyklostem a motivům Čech a Moravy. Od počátku je v díle nedílně přítomná sebereflexe vlastní pozice ženy-umělkyně (například tvarové a symbolické motivy vycházející z ženské tělesnosti), a později také vlastní kulturní „jinakosti“ emigrantky v zemi předků. Touhu po porozumění odlišným kulturám na základě mimo-jazykové, poetické komunikace symbolicky vyjadřuje opakovaný motiv padáků-květin, nabízejících sestup k odlišným realitám.

http://www.bbenish.net/
http://www.artlist.cz/barbara-benish-332/

Publikováno: 31. 10. 2016, Editor KF FAMU