Katedra fotografie FAMU

3×3 Portfolia studentů / FAMU, FUD UJEP, FU UO v Ostravě

úterý 1. 11. v 16:00
Knihkupectví NG – KOENIG BOOKS 
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Promítání portfolií studentů fotografie vybraných českých vysokých škol. Tři katedry / ateliéry fotografie vybraly své 3 studenty, aby představili východiska a výsledky své tvůrčí činnosti. Akce bude spíše neformální a jejím hlavním účelem je setkání v komornějším kruhu a komunikace napříč uměleckými školami.
Ateliér fotografie, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem,
Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze,
Katedra intermédií, Falkuta umění, UO v Ostravě
Publikováno: 31. 10. 2016, Editor KF FAMU