Katedra fotografie FAMU

Recover From a Faint

vernisáž: 5. 1. 2017 v 18:00
6. 1. – 18. 1. 2017
Galerie Prototyp
Sekaninova 16, 12 800, Praha

Výstava studentů Ateliéru postkonceptuální fotografie, FAMU.

Benjamin Peguero
Lukáš Brdlík
Johana Novotná
Petr Pustina
Jonáš Verešpej
Valentýna Janů
Richard Janeček
Fabiána Mertová
Lali Laytadze
David Gabera

1: Recover from a faint je výstava študentských prác ateliéru postkonceptuálnej fotografie FAMU.
Túto výstavu je nutne chápať ako znovunavrátenie tvorivého procesu. Vzniká konfrontácia s dielom, so zhmotnenou prácou: vzniká konfrontácia s tvorivým procesom, signifikujúc prácu v ateliéri
v období zimného semestra. Signifikujúc prácu, ktorú nasledovala po období letnej nehybnosti.

2: Naše myšlienky nevenujeme tomu, koho zaujíma len definitíva. Ten, koho zaujíma výsledok len kontempluje, rozjíma…A ten kto kontempluje a rozjíma upadá do mdloby.

3: Nosným zdrojom úvah je koláž. Koláž zosobňuje zašifrované vrstvy našej nedávnej minulosti-činnosti. Koláž je vlastný priestor naplnený informáciami: predstavuje pulzujúcu sféru, s rodiacimi sa
významami. Koláž je miesto s vlastnou logikou, zdánlivo určené len nám zasväteným.

4: Koláž ale vyžaduje aktivitu, ráta s tým, kto sa vrhne po toku jednotlivých informácii. Len takto je umožnený vstup do mikrokozma činnosti, do experimentálnej oblasti. Do oblasti, v ktorej dochádzalo
ku kulminácii myšlienok medzi študentom a pedagógom, medzi študentom a študentom, pedagógom a pedagógom… Koláž je zhmotnením energie pohybu. Vytvára konfrontačnú situáciu so vsunutými informáciami, vrstvami, prácami. Zo všetkých strán sa na nás vinú odbočky. Odbočky umožňujúce vstúpiť do intímneho priestoru každého z nás.

5: Myšlienkový proces sa ani teraz nezastavil. Myšlienkový proces prebiehal v súkromí, v ateliéri: a prebieha i teraz v galérii.

6: Recover from a faint je schizofrénia: je zašifrovaná správa a kľúč k nej.

David Gabera

Více na Facebooku

Publikováno: 29. 12. 2016, Editor KF FAMU