Katedra fotografie FAMU

Přednáška Tomáše Dvořáka Literární technologie vědy

7. 10. v 9.30
Učebna HAMU 2026, 
Malostranské náměstí 13, 2. patro

Přednáška představí současné podoby odborných textů a jejich historický vývoj s důrazem na sociální, kulturní a institucionální aspekty epistemických ideálů a praktik. Kromě literárních technologií vědy se věnuje zejména genezi moderního chápání faktu, konceptuálním dějinám badatelské kartotéky a rozvoji současných podob infrastruktur, formátů a stylů vědění, jež v podstatné míře determinují, co a jak víme.

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. je odborným asistentem Katedry fotografie FAMU, kde se věnuje výuce a výzkumu v oblasti dějin a teorie fotografie a vizuální kultury. Působí též jako vědecký pracovník Filosofického ústavu Akademie věd ČR se zaměřením na filosofii a dějiny vědy. Je šéfredaktorem časopisu Teorie vědy/Theory of Science a autorem či editorem publikací Sběrné suroviny. Texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti (Praha: Filosofia 2009), Kapitoly z dějin a teorie médií (Praha: AVU 2010), Současné přístupy v historické epistemologii (Praha: Filosofia 2013), Temporalita (nových) médií (Praha: NAMU 2016).

Publikováno: 4. 10. 2016, Editor KF FAMU