Katedra fotografie FAMU

Václav Janoščík

Teorie a historie
janoscik.vaclav@gmail.com

Václav Janoščík je pedagog, teoretik a kurátor. Profesně se zaměřuje na současnou filosofii, teorii médií a umění, přestože jeho zájmy jsou mnohem širší. Právě interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál v umění, teorii i v samotném vzdělávání pro něj představují hlavní motivaci. Na Katedře fotografie FAMU vyučuje předmět Současná fotografie a umění, vede Seminář bakalářské práce.