Katedra fotografie FAMU

Ladislav Šerý

Teorie a historie
ladislav.sery@famu.cz

Zabývá se vztahem fotografie k antropologii, filosofii a masmédiím.