Katedra fotografie FAMU

Intermediální ateliér

vedoucí: Štěpánka Šimlová / asistentka: Tereza Havlínková

Lidé, které zajímá svoboda, opravdová svoboda, nejen aby mohli mluvit sprostě na veřejnosti, musejí nejdřív s pomocí stylu změnit obsah. Pokud je styl mistrovský, plynulý a dokonalý, pokud je proměnlivý a završený zároveň, může být povýšen nad obsah vytvořený útržky barev, elektřiny a světla. Obsah je to, co člověk chová v mysli a nestaví na odiv.

Ateliér je určen pro posluchače, kteří vycházejí z konkrétních technických obrazů a pracují na jejich převedení do jiných médií. Volně se pohybují mezi mezi instalací, objektem a site-specific projekty. Důraz je kladen na použití formy a materiálu jako nositele myšlenky.

Ateliér je koncipován jako otevřená platforma, kam posluchači přinášejí svá témata a inspirační zdroje, definují téma, jsou konfrontováni a učí se pracovat s omezením a limitem jako nezbytnou součástí, podílejí se na konstruktivní kritice a realizují svá díla s povědomím o jejich kulturním a historickém kontextu.

Nezbytnou součástí je práce na malých zadaných úkolech, které vytrhují posluchače z vlastních myšlenkových vzorců a nabízejí jim nové přístupy a rozšíření volného zacházení s médii.