Ateliér Viktora Koláře

Dokumentární fotografická tvorba je zpravidla propojena s inklinací fotografa být zaujat světem lidí a jejich příběhů. Je orientovaná na humanistické hodnoty a vyžaduje schopnost dlouhodobě pracovat na učitém tématu. Tak se dostavuje propojení vlastního života se životy jiných lidí. Práce na hledání vlastního tématu je jeden z úkolů dokumentaristy.

Mírou kvality dokumentární tvorby je její vnitřní pravdivost a schopnost odolávat erozi postupujícího času. Dobré fotografie nestárnou tak rychle!

Subjektivní dokument pracuje s kvalitou mnohovrstevnosti, často používá vizuální metaforu a symboly. Weegeeho fotografie, paradoxně vytvořené původně pro potřeby bulvárního tisku, nabízejí dnes kvality, které u dokumentu hledáme. Dokumentární tvorba svým potenciálem nabízí větší a reálnější tvůrčí prostor než-li tušíme, pokud na tuto možnost předem nerezignujeme.