Ateliér Štěpánky Šimlové

Výuka v ateliéru je určena zejména pro posluchače, kteří se chtějí zabývat experimentálním pojetím fotografie nebo její medium rozšířit formou instalace, přesahem do pohyblivého obrazu, videa nebo animace. Posluchači pracují na vlastním projektu, který je předem prodiskutován a specifikován. Důraz je kladen především na dlouhodobý vývoj projektu, který je podmíněn pregnantním vyjádřením záměru s reflexí kontextu, hledáním nejvhodnějších forem vyjádření, produkčními schopnostmi a realizací ve výstavním prostoru. Čas na zpracování projektu je jeden školní rok, tzn. 2 semestry. Mimo hlavní projekt posluchači pracují na krátkodobých zadáních, které vyplývají z aktuálních témat v současném kulturním a společenském dění.